11 điều tuyệt vời cha mẹ có thể làm cho con cái

     Trở thành cha mẹ thông thái có lẽ là một trong những việc khó khăn nhất đối với các bậc phụ huynh.

     Ai cũng muốn mình là những bậc phụ huynh tuyệt vời trong mắt con cái. 11 sự khác biệt cơ bản giữa đây sẽ là lời khuyên giúp bố mẹ trở thành những ông bố, bà mẹ thông thái.

            Thay vì dành mọi thời gian cho con mà quên mất bản thân, cha mẹ có thể quan tâm và làm gương cho trẻ.

                           Thay vì giải quyết hậu quả giúp con, cha mẹ hãy tìm cách xử lý gốc rễ vấn đề.

                           Thay vì luôn trả lời mọi câu hỏi giúp con, hãy dạy con tìm kiếm câu trả lời.

                                                Thay vì trách cứ, hãy động viên con cố gắng.

                          Thay vì lấy người khác ra làm tấm gương, hãy khuyến khích con tin vào bản thân.

                                                   Hãy để con vấp ngã để trưởng thành hơn.

                                          Hãy dạy con nghĩ về hậu quả trước khi quyết định làm điều gì.

                                                 Cha mẹ cố gắng cởi mở hơn với con cái.

                                 Thay vì nghĩ mình biết tất cả, hãy hiểu rằng mình phải cố gắng nhiều hơn.

                           Thay vì chỉ cho con cách đi, hãy chỉ cho chúng biết tại sao lại làm cách đó sẽ tốt.

                                                        Giải thích cho con giá trị của việc giữ lời hứa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nguồn: Sưu tầm