❤️❤️❤️"Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống"❤️❤️❤️

Hiến máu tình nguyện là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, là việc làm thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn, lòng nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên trường Mầm non A xã Ngọc Hồi nói riêng. Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, góp phần giúp đỡ cứu chữa người bệnh!