Thủ tướng yêu cầu: cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01 tháng 4 năm 2020