Công văn của UBND TPHN và của Thủ tưởng Chính phủ.

Trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà các bậc phụ huynh học sinh thường xuyên liên hệ với nhà trường thông tin về học tập, vui chơi sức khỏe của trẻ.