📢📢📢CHỈ THỊ 21 📢📢📢
(Về việc Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
         
        Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 21/CT- UBND về việc tiếp Thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
       Chỉ thị nêu rõ:
➡️ Các đơn vị GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 linh hoạt...
➡️Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục...
➡️ Triển khai đồng bộ nâng cao chất lượng các giải pháp giáo dục...
➡️Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức...
➡️Triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên...
➡️Tham mưu UBND  thành phố ưu tiên đầu tư ngân sách đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu...
➡️ Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra...

        Trường mầm non A xã Ngọc Hồi trân trọng gửi tới quý phụ huynh nội dung công văn.
         Kính mong quý Phụ huynh lưu tâm! ❤❤❤