Hướng dãn trẻ đeo khẩu trang đúng cách.

Giúp phòng chống dịch Civid -19.