Hướng dẫn trẻ xúc miệng, xúc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn

Giúp phòng chống dịch bệnh và có hàm răng luôn chấc khỏe...