Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy!

Rèn luyện sức khỏe để hướng về miền Trung thân yêu.