📣📣📣  THÔNG BÁO
         Căn cứ công văn số 320/UBND-KGVX ngày 05 tháng 2 năm 2022 của UBND thành phố Hà Nội, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2022:
         - Học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã: đi học trực tiếp.
        - Học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 12 quận: học trực tuyến.
        - Trẻ mầm non: nghỉ học tại nhà.
      Vậy BGH Trường mầm non A xã Ngọc Hồi xin được thông báo đến quý PHHS được biết và thực hiện.
      Trân trọng!