1. Mục đích: 

- Chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học

- Phát huy vai trò chủ động linh hoạt của CB quản lý GD, từng công chức, viên chức 

2. Yêu cầu:

- Các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống dịch bệnh.

- CBQL, giáo viên và người lao động thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR và thông điệp "5 K" của Bộ Y tế

3. Nội dung kế hoạch:

a, Đối với các trường thuộc các xã, thị trấn được xác định dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): 

- Đối với cấp mầm non: Tiếp tục công tác phối hợp với phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà.

- Đối với cấp tiểu học: Tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp dạy học trực tuyến trên truyền hình đối với tất cả các khối lớp

- Đối với cấp THCS: Học sinh khối 7, 8, 9 tổ chức dạy học trực tiếp kể từ ngày 07/02/2022. Học sinh khối 6 tiếp tục duy trì dạy trực tuyến đến khi đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng chống dịch sau đó tập trung đến trường tổ chức dạy học trực tiếp.

b, Đối với các trường thuộc các xã, thị trấn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao), cấp độ 4 (nguy cơ rất cao)

- Đối với cấp mầm non: Tiếp tục công tác phối hợp với phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhà.

- Đối với cấp tiểu học và cấp THCS: Tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trực tuyến trên truyền hình đối với tất cả các khối lớp.