🚨 Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu mỗi người dân Thủ đô, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục nâng cao ý thức bản thân với cộng đồng.

Đảm bảo chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tuyệt đối thực hiện 5K, luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách an toàn tối đa, hạn chế việc tập trung đông người ngoài trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học.

Đồng thời, khuyến cáo người già, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

📌 Một trong những nội dung tại Công điện số 26 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành ngày 2/12/2021